เรื่องที่35 วัยนำหน้าเลข 5

เรื่องที่35

เรื่องที่35

  • วัยนำหน้าเลข 5

เลข 5 ที่เข้ามาย่ำกรายชีวิต ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะต่อร่างกายเท่านั้น แต่ยังลุกลามไปถึงเรื่องจิตใจด้วย คนวัยนี้ ต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ด้วยการทำความเข้าใจสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเดิม ประสิทธิภาพการ ทำงานของร่างกายจะลดลง ส่งผลต่อระบบการย่อยและการดูด ซึมอาหาร ทําให้ร่างกายขาดสารอาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว สิ่งสำคัญที่สุดของคนวัยนี้คือ การดื่มน้ำมาก ๆ ให้สม่ำเสมอ วันละอย่างน้อย 8-12 แก้ว เพื่อป้องกันการขาดน้ำ และควรทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลง หรือทานเฉพาะ แป้งที่ไม่ขัดสี งดการทานเนื้อสัตว์ใหญ่ ซึ่งย่อยยาก และหันมา ทานปลาแทน

นอกจากนี้ ควรทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น นม โยเกิร์ต เนยแข็ง หรือปลาตัวเล็กตัวน้อย และพวกผักใบเขียว โดยเฉพาะคะน้า กวางตุ้ง และบรอคโคลี ช่วยลดปัญหากระดูก พรุน คนวัย 50 อัพ ยังออกกำลังกายได้สม่ำเสมอ แต่ไม่ควร

หักโหมมาก เน้นเฉพาะประเภทที่ช่วยให้กล้ามเนื้อและกระดูก แข็งแรง…

Ages leading to number 5

Number 5, who entered the life Not only affecting the body But still spread to the mind with this age, people must prepare to deal with their own changes By understanding different physical conditions Efficiency The body’s work is reduced. Affecting the digestive system and absorption of food, causing the body to lose some nutrients without knowing it The most important thing of this age is Drinking plenty of water regularly at least 8-12 glasses a day to prevent dehydration. And should eat less carbohydrate foods or eat only non-abrasive flour Do not eat large meat that is difficult to digest and turn to eat fish instead.

In addition, you should eat foods that are high in calcium, such as milk, yogurt, cheese, or small fish. And those green leafy vegetables In particular, Cantonese kale and broccoli help reduce osteoporosis. People aged 50 can still exercise regularly but should not

Overdo much, focusing only on the types that help the muscles and bones strong …

  • การดื่มน้ำ

การดื่มน้ำปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็วอาจก่อให้ เกิดสภาวะน้ำเป็นพิษ เนื่องจากเลือดเจือจาง ร่างกายจึงขับ โพแทสเซียมออกจากเซลล์เพื่อปรับสมดุลระหว่างน้ำในเซลล์ และนอกเซลล์ ผลที่ตามมาคือเป็นตะคริว กล้ามเนื้อเกร็ง หากเกิดอาการเกร็งที่สมอง หัวใจ หรือปอด จะทำให้ระบบ หายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ แต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไป เพราะ หากดื่มน้ำทีละเล็กทีละน้อย แม้ดื่มมากกว่าปกติก็ไม่เป็น อันตรายเพราะไตจะขับออกมาเป็นปัสสาวะ และถ้าเมื่อไร มีอาการจุกนั่นแสดงว่าดื่มน้ำมากไป ควรหยุดได้แล้ว

Drinking water

Drinking plenty of water in a short time may cause Water poisoning Due to diluted blood The body then drives. Potassium is released from cells to balance the water between the cells and outside the cells. The result is cramping. Muscle contraction If contraction occurs in the brain, heart or lungs, it can cause respiratory failure and death. But don’t worry too much because if you drink water little by little Even if drinking more than usual, it is not Dangerous because the kidneys will be excreted as urine And when Having a stopper that means drinking too much water Should stop

เรื่องที่35

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com