เรื่องที่57 พฤติกรรมที่ทำลายสมอง

เรื่องที่57

เรื่องที่57

  •  พฤติกรรมที่ทำลายสมอง

1.ไม่สนใจรับประทานอาหารเช้า
อาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนรู้ แต่คนส่วนใหญ่มักจะข้ามอาหารเช้า เนื่องจากความเร่งรีบในการเดินทางและการทำงานที่แน่นจนงดอาหารเช้าจะรวมอยู่ในมื้อกลางวันแทนในความเป็นจริงร่างกายขาดอาหารประมาณ 6-7 ชั่วโมง

ต้องกินอาหารเช้าเป็นจำนวนมาก เมื่อคุณละเลยอาหารเช้าและปล่อยให้ท้องว่างจนถึงเที่ยงนั่นหมายความว่าร่างกายและสมองขาดสารอาหารที่จำเป็นในการบำรุง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดข้อเสียในระยะยาว

2.ที่สูบบุหรี่
เป็นที่ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่นั้นไม่ดีต่อสุขภาพของคุณ แต่ก็ยังมีผู้สูบบุหรี่รายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุกปีแม้จะมีการรณรงค์อย่างเข้มข้นมากขึ้นดังนั้นเรามาดูการวิจัยในปี 2012 เพื่อที่จะทำให้หลาย ๆ คนอยากหันหลังให้เลิกสูบบุหรี่

ซึ่งจากการวิจัยดังกล่าวระบุว่าชายวัยกลางคนที่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ดีกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่หรือการวิจัยในปี 2558 ยังระบุว่าผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมสูงกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

3.กินดื่มมากเกินไป
คนกำลังกินคน แล้วมันผิดที่ไหน คำตอบนั้นไม่ผิด หากคุณไม่กินเกินความต้องการของร่างกายเพราะการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มมากเกินไปไม่ดีต่อร่างกายระบบประสาทและสมองจากการวิจัยของโรงเรียนแพทย์ Mount Sinai

สถาบันการแพทย์ระบุว่าการกินดื่ม ความต้องการของร่างกายส่วนเกินทำให้ฮอร์โมนอินซูลินทำงานผิดปกติในร่างกายและอาจนำไปสู่โรคอ้วนหรือโรคเบาหวาน

  • Behavior that destroys the brain

1. Not interested in eating breakfast
Breakfast is important. Everyone knows, but most people tend to skip breakfast. Due to the hustle and bustle of traveling and working abstinence, breakfast is included in the lunch instead. In fact, the body lasts about 6-7 hours.

Have to eat a lot of breakfast When you neglect breakfast and leave your stomach empty until noon, it means your body and brain lack the nutrients they need to nourish. Which will result in long-term disadvantages

2. Smoking
It is well known that smoking is bad for your health. But there are still new smokers every year, despite more intense campaigns, so let’s look at the research in 2012 in order to make many people want to turn their backs to quit smoking.

According to the research, middle-aged men who smoke continuously for a long time Are more likely to develop dementia than people who do not smoke or research in 2015 also indicates that smokers have a 30% higher chance of dementia compared to those who do not smoke.

3. Eat, drink too much
People are eating, then where is it wrong? The answer is not wrong. If you don’t eat more than your body needs, because too much food and drink is bad for your body, nervous system and brain, according to research at Mount Sinai Medical School.

The Institute of Medicine states that eating, drinking Excess body needs cause insulin hormones to malfunction in the body and may lead to obesity or diabetes.

เรื่องที่57

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com