เรื่องที่39 ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด

เรื่องที่39

เรื่องที่39

 • ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือดเกิดจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมตามอายุจึงไม่สามารถป้องกันโรคนี้ได้ 100% แต่จากการศึกษาต่างๆ ล้วนยืนยันว่า การลดปัจจัยเสียงต่างๆ ลง สามารถช่วยชะลอการเกิดโรค และช่วยลดปัญหาแทรกซ้อน ทางหลอดเลือดลงได้แน่นอน ตัวอย่างเช่น

เลิกบุหรี่ ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี โอกาสเสี่ยงที่เคยมี จะลดลง จนใกล้เคียงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ยังช่วยลดโอกาสเกิด มะเร็งปอด และถุงลมโป่งพองอีกด้วย

ตรวจเลือดเพื่อหาระดับไขมันในเลือดอย่างละเอียด หากพบว่าไขมันสูงมากกว่าคําที่แนะนำ ให้ควบคุมอาหารโดย การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันจาก สัตว์ ร่วมกับการออกกําลังกาย หากไม่ได้ผลควรปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาการใช้ยา ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายข้อ แพทย์อาจ พิจารณาให้ยาเร็วขึ้น จากการศึกษาพบว่า หากลดไขมันคอเลส เตอรอลลง 1% สามารถลดอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ได้ 2% สําหรับผู้ที่มีโรคหัวใจขาดเลือดเกิดขึ้นแล้ว การลดไขมัน คอเลสเตอรอลลงมาต่ำมาก ๆ เช่น แอล-ดี-แอล ต่ำกว่า 100 มก. ต่อ ดล. จะช่วยลดโอกาสเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ซ้ำ รวมทั้งปัญหาแทรกซ้อนจากหลอดเลือดสมองตีบลงได้

หากมีความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน ท่านจำเป็น ต้องควบคุมโรคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุด

ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่อ้วน ออกกำลังกายแบบแอโรบิค เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน อย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแล้ว ยังทำให้ไขมัน เอช-ดี-แอล คอเลสเตอรอลสูงขึ้นด้วย ซึ่งเป็นผลดีต่อหัวใจ

Prevention of ischemic heart disease

Ischemic heart disease is caused by many factors. In particular, aging by age can not prevent this disease 100%, but from various studies All confirmed that Various noise reduction factors can help slow the disease. And help reduce complications Of course, for example

Quit smoking within a few years The risk that has ever been dropped will be close to those who do not smoke. Also helps reduce the chance of lung cancer and emphysema as well

Blood test for detailed blood fat levels If it is found that the fat is higher than the recommended word To control food by Avoiding foods that are high in fat Especially with animal fat combined with exercise If it doesn’t work, consult a doctor. To consider drug use People with multiple risk factors, doctors may consider giving drugs faster.

 • เลือกใช้น้ำมัน สำหรับปรุงอาหาร

น้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหาร ประกอบด้วยกรดไขมัน ชนิดต่าง ๆ ดังนี้

กรดไขมันชนิดอิ่มตัว (saturated faty acid) เป็นกรด ไขมันชนิดร้าย ส่วนใหญ่เป็นไขมันที่ได้จากสัตว์ และเป็นตัวการ สำคัญที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง กรดไขมันอิ่มตัวนี้ พบปริมาณมากในน้ำมันหมู น้ำมันเนย น้ำมันปาล์ม น้ำมัน มะพร้าว จึงควรหลีกเลี่ยง

กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโมโน (mono-unsaturated fatty acid MUFA) เป็นกรดไขมันชนิดดี เช่น กรดโอเลอิค สามารถ รับประทานได้พอสมควร โดยไม่เพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือด กรดไขมันชนิดนี้ พบมากในน้ํามันมะกอก (olive oil) พบปาน กลางในน้ํามันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน อาหารที่เรียกว่า mediterranean diet เป็นอาหารที่มีข้อมูลว่า ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ประกอบด้วยผัก อาหารเส้นใยสูง ปลา โยเกิร์ต และใช้น้ำมันมะกอกเป็นหลักในการปรุงอาหาร น้ำมัน บางชนิด เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันหมู น้ำมันเมล็ดฝ้าย น้ำมันรำข้าว แม้จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ชนิดโมโนปานกลาง แต่ก็มี กรดไขมันชนิดอิ่มตัวในปริมาณสูงด้วย ทำให้ไม่ได้ผลดีจาก กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโมโน

กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโพลี (poly-unsaturated fatty acid, PUFA) เป็นกรดไขมันชนิดดีปานกลาง เช่น กรดไลโนเลอิค จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลงได้บ้าง ข้อเสียคือ มีกลิ่นหืน ปัจจุบันมีการผลิตเป็นเนย แนะนำให้ใช้ปรุงอาหาร แทนเนย ซึ่งมีไขมันอิ่มตัวสูง (รับรองโดย อย.สหรัฐ) แต่ยัง ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย (ในรูปของเนย ชื่อการค้าคือ Benecol)…

เรื่องที่39

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com

เรื่องที่38 การทำความสะอาดซอกฟัน ด้วยเส้นใยขัดฟัน

เรื่องที่38

เรื่องที่38

 • การทำความสะอาดซอกฟัน ด้วยเส้นใยขัดฟัน

เนื่องจากการแปรงฟันไม่สามารถทำความสะอาด ทางด้านข้างของฟันได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น จึงต้องใช้เส้นใย ขัดฟันในการทำความสะอาดซอกฟัน โดยทำก่อนการแปรงฟัน มีวิธีการทำความสะอาดดังนี้

ใช้เส้นใยขัดฟันยาวประมาณ 1 ฟุต พันเส้นใยที่นิ้ว กลางของมือทั้งสอง ให้เหลือความยาว ระหว่างนิ้วกลางทั้งสอง ประมาณ 4-5 นิ้ว ในฟันบนให้ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ ส่วน ฟันล่างให้ใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้าง ช่วยบังคับทิศทาง ที่จะทำความสะอาดซอกฟัน ค่อย ๆ เคลื่อนเส้นใยผ่านซอกฟัน ห้ามกด เส้นใยผ่านซอกฟันลงไปแรงๆ เพราะจะผ่านลงไปบาดเหงือกได้ เมื่อเส้นใยผ่านลงไปอยู่ในซอกฟันแล้ว ให้เส้นใยโอบฟันครึ่งซี่ แนบกับคอฟัน และลงไปในซอก ระหว่างฟันกับเหงือก โดยไม่ บาดเหงือกและไม่รู้สึกเจ็บ แล้วขยับขึ้นลง จากแนวเหงือกขึ้น หรือลง ไปด้านบดเคี้ยวประมาณ 4-5 ครั้ง โดยทำเช่นนี้ ทั้ง ฟันที่อยู่ด้านหน้า และฟันที่อยู่ด้านหลัง ของซอกฟันเดียวกัน ในฟันหลัง และทำฟันที่อยู่ด้านซ้าย และฟันที่อยู่ด้านขวา ของซอกฟันเดียวกันในฟันหน้า ทําเช่นนี้ให้ครบทุกซอกฟัน รวม ทั้งด้านในสุดของฟันซี่สุดท้ายด้วย…

Cleaning the teeth With dental floss

Because brushing cannot clean The side of the tooth is complete, so the fibers must be used. Dental polishing to clean teeth By doing before brushing teeth There are cleaning methods as follows.

Use a fiber to scrub about 1 foot, a thousand fibers in the finger. The middle of both hands To the length Between the two middle fingers, about 4-5 inches in the upper teeth, use the thumb and index finger for the lower teeth, use both index fingers Help direction To clean the teeth, gently move the fibers through the teeth

Do not press the fibers through the teeth. Because it will pass down to the gum When the fibers pass in the teeth Allowing the fibers to hold half the teeth attached to the neck, teeth and into the nook between the teeth and the gums, without causing any gums and not feeling hurt. Then move up and down From the gum line up or down, chewing about 4-5 times. By doing this, both the front teeth And the teeth in the back Of the same teeth in the back teeth and the left teeth And the teeth on the right Of the same teeth in the front teeth Do this for every tooth, including the end of the last tooth …

 • เส้นเลือดขอด

อาการเส้นเลือดขอดหรือ Varicose vein เกิดจากความผิดปกติของลิ้น และผนังหลอดเลือดดำ ทั้งนี้ปกติเวลา ที่เรายืน แรงโน้มถ่วงของโลกจะดึงดูดเลือดในเส้นเลือดให้ลงไปสู่สนามแม่เหล็กโลก ทำให้เลือดที่ขามีแรงดันในผนังเส้นเลือด มากกว่าเลือดที่อยู่ส่วนบนของร่างกาย หากมีการอุดตันของ ลิ้นในหลอดเลือดดำ หรือมีการอักเสบที่ผนังหลอดเลือดดำ ร่วมด้วย ก็จะยิ่งทำให้เลือดคั่งอยู่ในหลอดเลือดส่วนปลาย จึง ทําให้ผนังหลอดเลือดดำที่ชั้นใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัวแบบ ผิดปกติ กลายเป็นเส้นเลือดขอดตามมา

คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับผู้เป็นเส้นเลือดขอดในระยะ เริ่มแรก

ไม่ควรยืนหรือนั่งเฉยๆ เป็นเวลานาน เพราะจะทำให้แรงดันในเส้นเลือดดำสูงขึ้น จนเกิดอาการเจ็บที่บริเวณ เส้นเลือดขอดได้ ควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ เพื่อให้ร่างกาย ได้มีโอกาสส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

หาเวลาออกกำลังกายตามสภาพอาย เช่น เต้นแอโรบิค เล่นโยคะ การเดิน เป็นต้น เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อ ช่วยให้ลิ้นของเส้นเลือดดำมีการเปิดปิดได้สะดวก และระบบ เลือดในร่างกายมีการหมุนเวียนที่ดีขึ้น

หลีกเลี่ยงการสวมสเตย์หรือเสื้อผ้าที่รัดติ้ว เพราะจะยิ่ง ทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือด และลิ้นของเส้นเลือดดำ ทำงานลำบากขึ้น

พยายามนอนยกขาให้สูงกว่าระดับหัวใจ โดยใช้หมอนหนุนบริเวณปลายเท้า หรือใต้หัวเข่า ซึ่งจะช่วยให้เลือดหมุนเวียน ได้ดีขึ้น และลดอาการปวด และทำให้ลักษณะของเส้นเลือดขอด มีขนาดเล็กลง เป็นต้น

เรื่องที่38

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com

เรื่องที่37 เหงื่อท่วมรักแร้

เรื่องที่37

เรื่องที่37

 • เหงื่อท่วมรักแร้

ปัญหานี้เป็นเรื่องกวนใจคนขี้ร้อนเป็นอย่างมาก เพราะ อาจจะทำให้หมดความมั่นใจแล้ว ยังอาจจะส่งกลิ่นได้อีกด้วย

วิธีการดูแล คือ ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรักแร้ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบโรลออนและแบบดรายสติ๊ก แบบโรลออนจะ เป็นน้ำหอม บางยี่ห้อจะทำเป็นสเปรย์ฉีด และแบบดรายสติก จะเป็นแบบแท่ง เวลาใช้จะรู้สึกแห้ง

คำแนะนำ เวลาจะซื้อให้เลือกซื้อที่ข้างขวดระบุคำว่า Antiperspirant (สารระงับเหงื่อ) ไม่ได้เป็นเพียงแค่ Deoderant (สารระงับกลิ่นตัว) เพราะจะได้มั่นใจได้เลยว่ารักแร้จะแห้งสบายและปลอดกลิ่นตลอดวัน

Sweat flooding the armpit

This problem is a lot of distractions for hot people, because it may be out of confidence. May also be able to smell

The method of care is to use products for armpits, which have 2 types, namely, roll-on and dry-stick style. Roll-on will be some brands of perfume to be made as a spray. And the stick form Will be a bar type When used will feel dry

Suggestion When buying, choose to buy next to the bottle stating the word Antiperspirant (Antiperspirant) is not just Deoderant (deodorant) because it can be assured that the armpits are dry, comfortable and odorless throughout the day.

 • เหล้า เบียร์ ควรระวัง

หลายๆ คน อาจจะชอบการดื่มเหล้าและเบียร์หรือว่า จำเป็นต้องดื่มโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากว่านาน ๆ ที่ดื่มก็คงจะไม่ได้เป็นปัญหากับความงามและสุขภาพของเรามากนัก แต่หากว่าดื่มบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุกอาทิตย์หรือว่าทุกวัน มี ปัญหาเรื่องความงามและสุขภาพอย่างแน่นอน

ในสังคมสมัยใหม่ หนุ่มสาวดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันมากขึ้น ซึ่งเหล้าเบียร์ทั้งหลายนี้เป็นตัวที่ทำให้ความงามตามธรรมของเราหมดไป ไม่ว่าจะทำให้เราอ้วน หรือว่าทำให้เราโทรมมากยิ่งขึ้นในยามเช้า

เราคงจะเคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่า “อ้วนเหมือนถึง เบียร์” ซึ่งคนที่อ้วนเหมือนกับถังเบียร์ส่วนมากก็จะเป็นเพราะ เบียร์นั่นแหละ ในส่วนของเบียร์นั้นมีการหมักบ่มจนทําให้มี ส่วนประกอบที่เป็นน้ำตาลออกมา ทำให้อ้วนได้ง่ายมากๆ สำหรับเหล้านั้นก็ไม่แตกต่างกัน แถมสาว ๆ บางคนก็ชอบรับ ประทานเหล้าผสมกับโค้กหรือน้ำหวาน ซึ่งยิ่งจะทำให้อ้วนยก กำลังสองเข้าไปใหญ่

นอกจากนี้ทั้งเหล้าทั้งเบียร์ยังทำให้สาวๆ หน้าตาโทรม ขอบตาดำ ผิวก็ไม่ดีตามไปด้วย และที่สำคัญ นอกจากจะมีผลเสียทางด้านความงามแล้ว ทั้งเหล้าและเบียร์ยังส่งผล กระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะตับ เราก็คงจะเคยได้ยินคนที่ดื่มเหล้าเบียร์มากๆ ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับตับ ไม่ว่าจะเป็นโรคตับ แข็งหรือว่าจะเป็นโรคตับอักเสบ

ดังนั้น หากว่าเราจะมีรูปร่างที่สวยงาม และอยากจะมีผิวพรรณที่สวยงาม เราไม่ควรจะดื่มเหล้าเบียร์เป็นน้ำ ดื่มเฉพาะเวลาที่จำเป็น และนาน ๆ ดื่มที่จะดีกว่า การปฏิเสธ นั้นง่ายกว่าการลดความอ้วนหรือรักษาโรคต่าง ๆ อย่าง แน่นอน…

Beers should be careful.

Many people may like drinking beer and beer. It is inevitable that drinking is necessary if drinking for a long time would not be a problem with our beauty and health. But if drinking frequently, whether it is every week or every day, there is a problem of beauty and health for sure.

In modern society Young people drink more beer. Which all of this beer is the one that makes our Dharma beauty go away Whether it makes us fat Or that makes us more shabby in the morning

We would have heard the saying that “Fat like beer” which people who are fat like most beer tanks will be because That’s it The beer is fermented until it has The sugar component comes out.

เรื่องที่37

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com

เรื่องที่36 วิธีดูแลสุขภาพในหน้าร้อน

เรื่องที่36

เรื่องที่36

 • วิธีดูแลสุขภาพในหน้าร้อน

ไม่ควรกินน้ำแข็งหรือดื่มน้ำเย็นจัด ฤดูร้อน อากาศร้อน ต้องหาทางช่วยดับความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนกระทบ ร่างกายมากเกินไป เป็นหลักการที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยให้คุณเจ็บป่วยน้อยลง

ควรดื่มน้ำเยอะ ๆ เพราะหน้าร้อนจะสูญเสียเหงื่อมาก และควรดื่มน้ำเปล่าที่สุกแล้ว หรือจะเสริมปรุงแต่งด้วยน้ำตาล เกลือแร่ หรือสมุนไพรอื่น ๆ ก็สามารถรับประทานได้

ไม่ควรนอนให้ลมหรือความเย็นโกรก ความร้อนจาก แดดทำให้เสียเหงื่อ เสียพลัง เมื่อนอนหลับตากลมในขณะ เหงื่อออก จะทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง ถ้าอุณหภูมิ ภายนอกยังสูงอยู่ แล้วเหงื่อไม่สามารถระบายออกมาได้ จะมี ความร้อนสะสมอยู่ข้างใน ทำให้เวียนหัว รู้สึกหนักหัว ไม่ สดชื่นแจ่มใส หรืออาจทําให้เป็นไข้หวัดได้

บุคคล 3 ประเภทที่ต้องระวังให้มาก คือ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีระบบย่อยอาหารที่ไม่ดี คนที่มีม้ามพร่อง ผู้ที่มีลักษณะสาม อย่างที่กล่าวมานั้น เมื่อได้รับความร้อนจากแสงแดด หรือ ถ้าดื่มน้ำเย็นมากเกินไป และเกิดความชื้นสะสมในร่างกาย อาจทำให้เกิดอาการท้องเสีย ติดเชื้อราง่าย ขี้หนาว ปวดหัว ตัวร้อน เป็นต้น…

 

How to take care of health in the summer.
Should not eat ice or drink cold water. Summer, hot weather must find a way to quench the heat. To prevent heat impact Too much body Is the right principle Which helps you get less sick

Should drink plenty of water because the summer will lose a lot of sweat And should drink ripe water Or supplemented with sugar, minerals or other herbs can be eaten

Should not sleep with the wind or cold, the heat from the sun, causing loss of sweat when sleeping. Round eyes while sweating will lower body temperature if the outside temperature is still high.

 • เนื้อติดมันสุดยอดของไขมัน

สำหรับสาว ๆ ที่ชื่นชอบข้าขาหมู ข้าวหมูกรอบ หมูสามชั้น หรือว่าเนื้อหมูติดมันทั้งหลายแหล่ แล้วไม่ยอมที่จะหยุดรับประทาน แถมยังรับประทานเป็นประจำเสียด้วย อย่างนี้ไม่นานเกินรอ น้ำหนักเราก็จะเพิ่มขึ้นพรวดๆ ไปเรื่อย ๆ อย่างแน่นอน

หากถามว่าไขมันชนิดใดที่เป็นสุดยอดของไขมัน ที่ สามารถทำให้เราอ้วนขึ้น มีไขมันสะสมมากขึ้น และมีปริมาณ คอเลสเตอรอลมากขึ้น สิ่งนั้นก็คงจะเป็นเนื้อสัตว์ติดมัน ที่เป็น ที่ชื่นชอบของใคร ๆ หลาย ๆ คนนั่นเอง

ไขมันที่อยู่ติดกับเนื้อสัตว์นี้จะแปลงร่างเป็นไขมันสะสม ตามที่ต่างๆ ในร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป็นต้นขา ต้นแขน หน้าท้อง หรือว่าจะเป็นส่วนของก้น ซึ่งจะทำให้แขนใหญ่ ขาหนา มีพุง และมีก้นใหญ่นั่นเอง และเมื่อรับเข้าไปแล้วก็ยาก ที่จะกำจัดออกไป การรับประทานเนื้อติดมันเพียงแค่มือเดียว อาจจะทำให้เราต้องออกกำลังกายเพื่อกำจัดไปหลายวันที่เดียว แต่สำหรับคนที่ไม่ออกกำลังกายก็ไม่อยากจะพูดถึงเลยว่า ไขมันเหล่านั้นก็ยังคงติดแน่นอยู่ในร่างกายของเราไม่หนีไปไหน มา นอกจากจะการรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันจะเป็น

อันตรายและทําลายความงามของเราแล้ว เจ้าไขมันนี้ก็เป็นตัว % ทำลายสุขภาพของเราอีกด้วย เพราะการรับประทานเป็นประจำก็จะเป็นที่มาของโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันอุดตัน ในเส้นเลือด ไขมันในเลือดสูง รวมไปถึงโรคร้ายอย่างโรคหัวใจ อีกด้วย

เห็นผลร้ายอย่างนี้แล้ว หากว่าเราหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันจะดีกว่า แล้วหันมารับ ประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันก็จะได้ประโยชน์จากเนื้อสัตว์ อย่างแท้จริง…

Super lean meat of fat
For girls who like me, pork legs, rice, crispy pork, streaky pork or lean pork. And refused to stop eating And also eat regularly This was not too long to wait. We will certainly increase our weight.

The fat attached to this meat transforms into fat accumulating in different areas of our body. Whether the thighs, upper arms, abdomen, or the buttocks Which will make big arms, thick legs, have a belly and a big butt And when getting into it is difficult To get rid of Eating lean meat just one hand May cause us to exercise to get rid

เรื่องที่36

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com

เรื่องที่35 วัยนำหน้าเลข 5

เรื่องที่35

เรื่องที่35

 • วัยนำหน้าเลข 5

เลข 5 ที่เข้ามาย่ำกรายชีวิต ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะต่อร่างกายเท่านั้น แต่ยังลุกลามไปถึงเรื่องจิตใจด้วย คนวัยนี้ ต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ด้วยการทำความเข้าใจสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเดิม ประสิทธิภาพการ ทำงานของร่างกายจะลดลง ส่งผลต่อระบบการย่อยและการดูด ซึมอาหาร ทําให้ร่างกายขาดสารอาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว สิ่งสำคัญที่สุดของคนวัยนี้คือ การดื่มน้ำมาก ๆ ให้สม่ำเสมอ วันละอย่างน้อย 8-12 แก้ว เพื่อป้องกันการขาดน้ำ และควรทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลง หรือทานเฉพาะ แป้งที่ไม่ขัดสี งดการทานเนื้อสัตว์ใหญ่ ซึ่งย่อยยาก และหันมา ทานปลาแทน

นอกจากนี้ ควรทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น นม โยเกิร์ต เนยแข็ง หรือปลาตัวเล็กตัวน้อย และพวกผักใบเขียว โดยเฉพาะคะน้า กวางตุ้ง และบรอคโคลี ช่วยลดปัญหากระดูก พรุน คนวัย 50 อัพ ยังออกกำลังกายได้สม่ำเสมอ แต่ไม่ควร

หักโหมมาก เน้นเฉพาะประเภทที่ช่วยให้กล้ามเนื้อและกระดูก แข็งแรง…

Ages leading to number 5

Number 5, who entered the life Not only affecting the body But still spread to the mind with this age, people must prepare to deal with their own changes By understanding different physical conditions Efficiency The body’s work is reduced. Affecting the digestive system and absorption of food, causing the body to lose some nutrients without knowing it The most important thing of this age is Drinking plenty of water regularly at least 8-12 glasses a day to prevent dehydration. And should eat less carbohydrate foods or eat only non-abrasive flour Do not eat large meat that is difficult to digest and turn to eat fish instead.

In addition, you should eat foods that are high in calcium, such as milk, yogurt, cheese, or small fish. And those green leafy vegetables In particular, Cantonese kale and broccoli help reduce osteoporosis. People aged 50 can still exercise regularly but should not

Overdo much, focusing only on the types that help the muscles and bones strong …

 • การดื่มน้ำ

การดื่มน้ำปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็วอาจก่อให้ เกิดสภาวะน้ำเป็นพิษ เนื่องจากเลือดเจือจาง ร่างกายจึงขับ โพแทสเซียมออกจากเซลล์เพื่อปรับสมดุลระหว่างน้ำในเซลล์ และนอกเซลล์ ผลที่ตามมาคือเป็นตะคริว กล้ามเนื้อเกร็ง หากเกิดอาการเกร็งที่สมอง หัวใจ หรือปอด จะทำให้ระบบ หายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ แต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไป เพราะ หากดื่มน้ำทีละเล็กทีละน้อย แม้ดื่มมากกว่าปกติก็ไม่เป็น อันตรายเพราะไตจะขับออกมาเป็นปัสสาวะ และถ้าเมื่อไร มีอาการจุกนั่นแสดงว่าดื่มน้ำมากไป ควรหยุดได้แล้ว

Drinking water

Drinking plenty of water in a short time may cause Water poisoning Due to diluted blood The body then drives. Potassium is released from cells to balance the water between the cells and outside the cells. The result is cramping. Muscle contraction If contraction occurs in the brain, heart or lungs, it can cause respiratory failure and death. But don’t worry too much because if you drink water little by little Even if drinking more than usual, it is not Dangerous because the kidneys will be excreted as urine And when Having a stopper that means drinking too much water Should stop

เรื่องที่35

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com

เรื่องที่34 วัยนำหน้าเลข 3

เรื่องที่34

เรื่องที่34

 • วัยนำหน้าเลข 3

เป็นวัยที่ยังต้องการพลังงานอยู่มาก เพราะเป็นช่วง ของการทำงานตั้งเนื้อตั้งตัว แต่ด้วยอายุที่มากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการเบิร์นของร่างกายช้าลงและน้ำหนักขึ้นลงง่าย คนวัยนี้จึงจำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องไขมันและคอเลสเตอรอล เป็นพิเศษ พยายามเลือกทานอาหารที่ย่อยง่ายขึ้น โดยเฉพาะ ปลาทะเล ซึ่งช่วยลดความดันโลหิต รวมถึงพวกถั่วเมล็ดแห้ง อย่างถั่วแดง ถั่วเขียว และถั่วเหลือง ช่วยลดความเสี่ยงจาก โรคหัวใจแถมยังมีโปรตีนสูงช่วยให้พลังงานทดแทนเนื้อสัตว์ใหญ่ ส่วนอาหารจำพวกข้าวและธัญพืชไม่ขัดสี ก็มีเส้นใยสูง ช่วยให้ อิ่มทน และส่งผลดีต่อลำไส้ แต่ถ้าไม่อยากพะโล้ดูแก่เกินวัย ควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูง เช่น หมูสามชั้น เนย และกะทิ…

Ages leading to number 3

Is an age that still needs a lot of energy Because it is Of the erection But with an older age Makes the efficiency of burning the body slower and the weight up and down easily People of this age need to be especially careful about fats and cholesterol. Try to choose foods that are easier to digest, especially sea fish, which helps lower blood pressure. Including those of dried beans such as red beans, green beans and soy Helps reduce the risk of Heart disease, plus high protein, helps to replace large meats For whole-grain foods and whole grains It is high in fiber, helps to be full, resistant and beneficial to the intestine. But if you don’t want to be stewed, look too old Should avoid eating foods that are high in fat and cholesterol, such as streaks of pork, butter and coconut milk …

 • วัยนำหน้าเลข 4

เป็นวัยที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้หญิง อาจเผชิญกับปัญหาวัยทองในระยะนี้ ในช่วงวัยนี้ความต้องการ พลังงานจะลดลงมาก แต่ต้องการแคลเซียม และวิตามินจาก ผักผลไม้ที่มีกากใยอาหารสูงมากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหากระดูก คนวัยนี้ควรทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุ ของความเสื่อมวัย ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีวิตามินซีมาก อย่าง ส้ม ฝรั่ง มะเขือเทศ และแคนตาลูป หรือจะเป็นอาหารที่มี วิตามินอีสูง เช่น น้ำมันดอกทานตะวัน เมล็ดดอกทานตะวัน เนย ถั่ว ถั่วลิสง และอัลมอนด์ ขณะที่เต้าหูถือเป็นแหล่ง โปรตีนสำคัญของคนวัยเลข 4 เพราะมีไขมันต่ำ และให้แคลเซียม มากกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไป อยากให้ท่องจำไว้ในใจเลยว่า การเลิก ทานอาหารไขมันสูง อาหารทอด และของผัด ๆ มัน ๆ ทุกชนิด รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีน จะช่วยให้คุณดูเอ๊าะ ขึ้นอีกหลายปี…

Ages leading to number 4

Is the age when the body begins to change markedly. Women may face menopause problems during this period. During this age, needs Energy will be greatly reduced.

Will help you look old For many more years …

เรื่องที่34

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com

เรื่องที่33 บริหารดวงตา

เรื่องที่33

เรื่องที่33

 • บริหารดวงตา

เคลื่อนไหวดวงตาบ่อย ๆ ให้มองไกล-มองใกล้ มองข้างนอก-มองข้างใน มองลง-มองล่าง หลีกเลี่ยงการมองอะไรนานๆ โดยเฉพาะคนที่ทำงานคอมพิวเตอร์ ควรพักสายตาด้วยการมองไกลอย่างน้อยทุกชั่วโมง….

Eye management

Eye movements often to look far – look closely Looking outside – looking inside Looking down – looking down Avoid looking at anything for a long time. Especially those who work on computers Should rest your eyes by looking far away, at least every hour ….

 

 • วัยนำหน้าเลข 2

จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มวัย และร่างกายมีการพัฒนาการเติบโตเต็มที่ จึงมีพลังงานอย่างเหลือล้น เป็นวัยที่กระฉับกระเฉง เคลื่อนไหวและทำกิจกรรมเยอะ ทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ใช้พลังงานมากกว่าวัยอื่นๆ คนอายุ 20 อัพ ควรทานอาหารหลากหลายให้เกิดความสมดุล อาหารสุขภาพที่เหมาะสมกับคนวัยนี้ คืออาหารประเภทเนื้อสัตว์และถั่วต่างๆ ซึ่งให้โปรตีนสูงรองมาก็เป็นข้าวและแป้ง เน้นการเสริมสร้างพลังงาน ตามมาด้วยผักผลไม้ และนมกับแคลเซียม…

Ages leading to number 2

Will be a young adult And the body is fully developed Therefore has plenty of energy Is an active age Moving and doing a lot of activities Make the body burn more energy than other ages. People aged 20 up should eat a variety of foods to balance. Healthy food suitable for people of this age Which are meat and bean foods Which is high in protein, followed by rice and flour Focus on energy enhancement Followed by fruits and vegetables And milk and calcium …

Abstain from meat such as beef, pork, chicken because it is difficult to digest. The intestines must work hard.

If you want to eat meat Should help the bowel by chewing thoroughly, chewing more thoroughly, the better Will ease the burden of the intestines

Drink ginger juice with warm honey or plain warm water + honey or if nothing at all. 1 cup of plain warm water

When sleeping, make the abdomen and soles of the feet warm by covering the cloth.

The supper should be a light meal such as vegetables, fruits, milk, eggs, and fish.

เรื่องที่33

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com

เรื่องที่32 ความหอมนั้นมีผลดีต่ออารมณ์ของคนเราอย่างจริงแท้

เรื่องที่32

เรื่องที่32

 • กลิ่นหอมเพื่อสุขภาพ

ในบ้านของคุณนั้นหากมีกลิ่นอับๆ ก็อาจมีผลต่ออารมณ์ของคุณได้อย่างที่คุณอาจไม่รู้ตัว ความหอมนั้นมีผลดีต่ออารมณ์ของคนเราอย่างจริงแท้ ในปัจจุบันจึงมีน้ำมันหอมระเหยหลากกลิ่นหลายสไตล์เพื่อสุขภาพโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันหอมระเหยชนิดที่ผสมกับน้ำอาบ ชนิดที่ทานวดทั่วร่าง และชนิดที่ต้องจุดเทียนอังให้ตัวน้ำมันระเหยส่งกลิ่นหอมอบอวล แต่ละกลิ่นนั้นมีคุณสมบัติแปลกแยกแตกต่างกันออกไป เป็นต้น ว่ากระตุ้นระบบประสาทให้คึกคักกระฉับกระเฉง คลายเครียด หรือช่วยให้หลับสบายเป็นต้น ถ้าคุณไม่ชอบกลิ่นหอมจาก น้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ก็อาจใช้สำลีชุบน้ำหอมเล็กน้อยแล้ว นำไปวางข้างหมอน ในตู้เสื้อผ้า เพื่อให้มีกลิ่นหอมเย็น ๆ ทุก มุมในบ้านสร้างความรื่นรมย์ให้สุขภาพจิตใจได้เป็นอย่างดี

Fragrance for health

In your home, if there is a bad smell May affect your mood as you may not know The aroma has a real positive effect on the emotions of our people. At present, there are many essential oils of various styles for direct health, whether it is essential oils mixed with bath water. Type of massage throughout the body And the type that needs to light the candle, causing the oil to evaporate and smell Each odor has different properties, for example, stimulating the nervous system to be active, active, relieving or helping to sleep comfortably. If you don’t like the fragrance from These essential oils may then be used to moisten the perfume slightly. Put on the side of the pillow In Closet In order to have a cool fragrance every corner in the house, creating a pleasant, healthy mind

 • ดูแลสุขภาพเวลานอนดึกๆ

งดเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู ไก่ เพราะย่อยยาก ลำไส้ต้องทำงานหนัก

ถ้าหากอยากกินเนื้อสัตว์ ก็ควรช่วยลำไส้ด้วยการเคี้ยว ให้ละเอียด ยิ่งเคี้ยวละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดี จะได้แบ่งเบาภาระการทำงานของลำไส้

ดื่มน้ำขิง ผสมน้ำผึ้งอุ่น ๆ หรือ น้ำอุ่นธรรมดา + น้ำผึ้ง หรือถ้าไม่มีอะไรเลย น้ำอุ่นธรรมดาสัก 1 แก้วก็ได้

เวลานอน ควรทำให้ช่วงท้องกับฝ่าเท้าอุ่นโดยการห่มผ้า

มื้อดึก ควรเป็นมื้อเบา ๆ อย่างเช่น ผัก ผลไม้ นม ไข่ เนื้อปลา จะดีกว่า

ควรหลีกเลี่ยงน้ำเย็น น้ำอัดลม เพราะจะเพิ่มภาระ ทำให้ระบบภายในร่างกาย ร่างกายต้องความร้อนเพราะช่วย

ในการย่อยอาหาร หากดื่มแต่น้ำเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง มื้ออาหาร จะทำให้ร่างกายต้องพยายามปรับอุณหภูมิให้อุ่น เหมาะสมก่อน แล้วจึงนำไปใช้…

Take care of your health at night.

Abstain from meat such as beef, pork, chicken because it is difficult to digest. The intestines must work hard.

If you want to eat meat Should help the bowel by chewing thoroughly, chewing more thoroughly, the better Will ease the burden of the intestines

Drink ginger juice with warm honey or plain warm water + honey or if nothing at all. 1 cup of plain warm water

When sleeping, make the abdomen and soles of the feet warm by covering the cloth.

The supper should be a light meal such as vegetables, fruits, milk, eggs, and fish.

เรื่องที่32

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com

เรื่องที่31 คอนแท็กเลนส์ต้องสะอาดที่สุด

เรื่องที่31

เรื่องที่31

 • คอนแท็กเลนส์ต้องสะอาดที่สุด

คนสายตาสั้นที่ไม่ชอบการสวมแว่นเสริมบุคลิก แต่รู้สึก สะดวกสบายกับการใส่คอนแทกเลนส์มากกว่า ก็ควรจะยึดถือ ในเรื่องความสะอาดอย่างเคร่งครัดที่สุด คอนแทกเลนส์ ชั่วคราวก็ใช้ได้สะดวกสบายดี แต่คุณก็ต้องหมั่นล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดเลนส์เช่นเดียวกับชนิดถาวร เพื่อขจัดคราบไขมันและเศษละอองธุลีต่างๆ ที่ตาเปล่าของคุณอาจมองไม่เห็น ปัจจุบันมีคอนแท็กเลนส์ชนิดใส่นอนได้ แต่โดยหลักความจริง แล้วคุณไม่ควรจะใส่ในขณะนอนหลับ และอย่าลืมว่าคุณจะ ต้องล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุก ๆ ครั้งก่อนและหลังที่จะ สัมผัสคอนแท็กเลนส์…

Contact lenses must be as clean as possible.

Short-sighted people who do not like wearing glasses, add personality, but feel more comfortable with contact lenses Should be taken In the strictest sense of cleanliness, temporary contact lenses can be used comfortably. But you must always wash with the lens cleaner as well as the permanent type To remove grease and dust particles That your naked eye may not see At present …

เรื่องที่31

 • ดวงตาก็เมื่อยล้าเป็นเหมือนกัน

คุณเคยรู้สึกเมื่อยมือหรือปวดหลัง ปวดเอว แต่อาจไม่เคยรู้สึกเมื่อยดวงตาอย่างจริงจัง เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่ เสมือนมิได้ต้องทำงานหนักนัก ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วดวงตาคู่นี้ ของคุณทำงานหนักกว่าอวัยวะบางส่วนเสียอีก แม้คุณจะไม่รู้ สึกเมื่อยตานักแต่เมื่อใช้สายตามากๆ ต่อเนื่องกัน 2-3 ชั่วโมง ก็ควรพักคราวหนึ่งด้วยการบริหารดวงตา วิธีง่ายๆ ในการ บริหารดวงตาก็คือ วางศีรษะตรงๆ กลอกตาไปในลักษณะ รูปวงกลม ๆ ซ้ำ ๆ จากตรงไปทางขวา ลงข้างล่างก่อนที่จะ วนไปทางซ้าย เหลือบมองขึ้นข้างบน แล้ววนกลับทางขวา ทำสลับข้างกันอีกครั้ง แล้วก็ทำดังเดิมสลับกันอีก 1 ชุด การ บริหารดวงตาเช่นนี้วันละ 2 ครั้งทุกวันทำให้ดวงตาได้รับการ ผ่อนคลายดีที่สุด…

 

The eyes become tired as well.

Have you ever felt a hand ache or backache, lumbar pain, but may never feel your eyes seriously?.

Down below before circling to the left, looking upward Then loop back to the right Do alternating sides again And then do the same, alternately, another set of administration eyes like this 2 times a day every day, making the eyes get The best relaxation …

เรื่องที่31

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com

เรื่องที่30 อันตรายจากท้องผูก

เรื่องที่30

เรื่องที่30

 • อันตรายจากท้องผูก

อาการท้องผูกนั้นโดยมากเกิดกับคุณผู้หญิงโดยลดน้ำหนักอย่างไม่ถูกต้อง มีการอดอาหาร ทำให้ไม่มีอะไรจะถูกขับถ่ายออกมา บางท่านไม่ได้เล่นกีฬา ไม่ค่อยออกกำลังกาย บางท่านไม่รับประทานอาหารที่มีกากและเส้นใย มีผลทำให้ลำไส้ไม่ได้ออกกำลัง จึงไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเหตุนี้คุณผู้ชายจึงเป็นน้อยกว่าคุณผู้หญิง เมื่อท้องผูกร่างกายก็ไม่ได้ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย สุขภาพของคุณจะทรุดลงจนผิวพรรณแห้ง หยาบกร้าน หรือผิวมีแต่จุดด่างดำ รอยตุ่มรอยผื่นต่างๆ คุรควรฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลา อย่ากลั้นไว้นาน หรือไม่ก็ควรสนใจกับการขับถ่ายหรือการกินอาหารอุดมเส้นใย เพื่อช่วยในการขับถ่าย…

Dangers of constipation

Constipation is caused by a lot of women by losing weight incorrectly, fasting, causing nothing to be excreted. Some of you don’t play sports. Rarely exercise Some of you do not eat foods that contain waste and fiber. Resulting in the intestines not exercising Therefore no work efficiency For this reason, men are less than women. When constipation, the body does not excrete waste from the body. Your health will break down until the skin is dry, rough or the skin has dark spots. Blotches, various rashes You should practice excretion for a period of time. Do not hold back for a long time. Or should pay attention to excretion or eating fiber-rich foods To help with excretion …

 • อาบน้ำกระตุ้นระบบหายใจ

ถ้าบ้านของคุณมีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่แล้วการอาบน้ำอุ่นอย่างสม่ำเสมอก็คงสามารถทำได้สะดวก แต่สำหรับบ้านที่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่น ก็สามารถที่จะต้มน้ำร้อนอาบบ้างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้งก็คงไม่วุ่นวายจนเกินไปนัก การอาบน้ำอุ่นช่วยกระตุ้นระบบหายใจให้ทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งกับท่านที่มีหัวใจไม่แข็งแรงนัก อุณภูมิของน้ำมีความอุ่นพอเหมาะเช่น 45 องค์ศา ยังจะชาวยเยียวยาอาการของโรคกระเพาะได้ดีอีกด้วย ทำให้ร่างกายสดชื่น ความดันโลหิตเป็นปกติ นอนหลับสบาย แต่หากอาบน้ำที่ร้อนมากๆ จะยิ่งทำให้ร่างกายของคุณอ่อนเพลียมากข้น…

Stimulate the respiratory system

If your house has a water heater already, regular warm baths can be convenient. But for homes without water heaters Was able to boil some hot water for at least 2 weeks per 1 time, probably not too busy A warm bath stimulates the respiratory system to work more efficiently. Therefore, it is ideal for those with a heart that is not strong. The temperature of the water is warm enough, such as 45. The body will also heal the symptoms of gastritis as well. Refreshing the body Blood pressure is normal, sleep well, but if the bath is very hot Will make your body more exhausted …

เรื่องที่30

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com