พักสายตาบ้าง

พักสายตาบ้าง

พักสายตาบ้าง
พักสายตาบ้าง

เมื่อเรามองหน้าจอไม่ว่าจะเป็นหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจทำให้กล้ามเนื้อตาล้าได้ หรือแม้กระทั่งสายตาสั้นทางที่ดีควรพักสายตาและออกกำลังกายสายตาด้วย เช่นเดียวกับการกระพริบตากลอกตาไปมาเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้ง หรือมองวัตถุที่อยู่ไกลก็จะช่วยให้ดวงตาผ่อนคลายลง

และควรเลือกอาหารที่ดี่
การรับประทานอาหารมีความสำคัญต่อร่างกายมาก จะให้ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพราะร่างกายจะนำสารอาหารไปพัฒนาและซ่อมแซมในส่วนต่างๆ

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแคลอรี่สูงอาหารปิ้งย่างของทอดหรืออาหารที่มีไขมันสูง เพราะหากร่างกายเผาผลาญไขมันไม่หมดก็จะเกิดการสะสมภายในร่างกาย ทางที่ดีควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสม เน้นผักและผลไม้ให้มาก

When we look at the screen, whether it is a mobile screen or a computer for a long time, it can strain the eye muscles. Or even myopia, the best way to rest your eyesight and exercise your eyesight as well. The same applies to blinking, turning your eyes back and forth to prevent dry eyes. Or looking at a distant object, it will help your eyes relax.

And choose the right food. Eat food is very important for your body. Good or bad results depend on choosing the right foods, as the body uses nutrients for development and repair in various parts.

Avoid high-calorie, grilled, fried, or high-fat foods. Because if the body does not burn all fat, it will accumulate within the body. It is best to eat all 5 food groups in the right amount. Focus more on fruits and vegetables.

Brain exercise is a great way to promote good health. Try to find games or activities that help train your brain. Or laughing can help your blood flow better. Because the body behind substances in the nervous system make it relax Which is good for the body and mind

พักสายตาบ้าง

สนับสนุนโดย  macau8889

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com