ดูแลสุขภาพหลัง

ดูแลสุขภาพหลัง

ดูแลสุขภาพหลัง

เคยไหมปวดแสบปวดร้อนที่หลังและคอจนทำให้รำคาญใจไปทั้งวัน สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในคนหนุ่มสาวจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการใช้หลังอย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไปในระหว่างกิจกรรมประจำวันเช่นยืน เดิน นั่ง หรือแม้แต่นอน

การพยุงหลัง งอเข่าให้ใกล้กับวัตถุที่จะยกมากที่สุด จับวัตถุให้แน่นเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องขณะยกของอย่างอและบิดขณะยก

รถเข็น ใช้รถเข็นเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายและหลีกเลี่ยงการก้มตัว ให้ดันรถเข็นโดยใช้แรงจากกล้ามเนื้อขาและแขนแทน ในขณะนั้นให้รักษาแนวของหลังให้ตรงในขณะที่ผลักรถไปข้างหน้า

การหยิบของในที่สูง หลีกเลี่ยงการเอื้อมมือไปจับ ใช้เก้าอี้เพื่อช่วยยกระดับความสูงและขยับเข้าใกล้วัตถุให้มากที่สุด พร้อมกับเกร็งกล้ามเนื้อท้องขณะยก

นั่งสบายและบรรเทาอาการปวดหลัง เลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงรองรับทั้งหลัง และมีส่วนโค้งรองรับกระดูกสันหลังส่วนเอวหรือหาหมอนเล็ก ๆ มาหนุนหลังขณะทำงานควรเลื่อนเก้าอี้ให้ใกล้กับที่ทำงานมากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการก้มตัวและเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆ

I have a burning pain in my back and neck that bothers me all day long.

This can happen in young people to the elderly. This is mainly due to improper use of your back or excessive exercise of your muscles during everyday activities such as standing, walking, sitting or even lying down.

Back support Bend your knees as close as possible to the object to be raised. Hold the object firmly, contract the abdominal muscles as you lift it, do not bend and twist while lifting.

Trolley Use the trolley to help move and avoid stooping. Instead, push the wheelchair with force from your leg and arm muscles. At that moment, keep your back straight while pushing the car forward.

Picking at a height Avoid reaching out to touch. Use a chair to help raise the height and get as close to the object as possible. While contracting the abdominal muscles while lifting.

It sits comfortably and relieves back pain. Choose a chair with a backrest to support the whole back. And has a curve to support the lumbar spine or find a small pillow to support your back while working, should move the chair as close to the workplace as possible. To avoid frequently bending and changing posture.

ดูแลสุขภาพหลัง

สนับสนุนโดย  macau8889

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com