เรื่องที่60 ไม่สูบบุหรี่

ไม่สูบบุหรี่ เลิกบุหรี่ลดอาการไอ ลดจำนวนเสมหะ ลดการหายใจมีเสียงวี๊ดและลดการติดเชื้อของทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบและปอดบวม เมื่อเทียบกับคนที่ยังคงสูบต่อไป ในผู้ที่ยังไม่เกิดอาการของโรคถุงลมโป่งพอง เลิกบุหรี่จะทำให้สมรรถภาพปอดจะดีขึ้นร้อยละ 5 ภายใน 2-3 เดือน เลิกบุหรี่อย่างถาวรทำให้อัตราการเสื่อมของปอดชะลอตัวลง

และ ไม่สูบบุหรี่ คุณจะได้ อัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตเป็นปกติ ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ รับรู้รสชาติ และกลิ่นของอาหารได้ดียิ่งขึ้น แข็งแรง มีกำลังวังชามากขึ้น ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง

ไม่สูบบุหรี่

No smoking, quit smoking , reduce coughing, reduce sputum, reduce wheezing, and reduce respiratory infections such as bronchitis and pneumonia. As compared to people who still continue to smoke anyway In people who haven’t yet experienced symptoms of emphysema Quitting Cigarettes will increase your lung capacity by 5% by 5% within 2-3 months. Quitting Cigarettes permanently causes slow rate of lung deterioration. Down

and not smoking, you will get a heart rate. And blood pressure. Critical . Reduces the risk of heart As compared to people who still continue to smoke anyway In people who haven’t yet experienced symptoms of emphysema Quitting Cigarettes will increase , better tastes and smells of food, stronger, more powerful. Reduces the risk of cancer.

educe coughing, reduce sputum, reduce wheezing, and reduce respiratory infections such as bronchitis and pneumonia. As compared to people who still continue to smoke anyway In people who haven’t yet experienced

pneumonia. As compared to people who still continue to smoke anyway In people who haven’t yet experienced symptoms of emphysema Quitting

สนับสนุนโดย  macau8889

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com