เรื่องที่50 โรคความดันโลหิตสูงต้องระวังเกลือ

เรื่องที่50

เรื่องที่50

  • โรคความดันโลหิตสูงต้องระวังเกลือ

ความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดจากแรงดันภายในหลอดเลือดแดงสูงตลอดเวลา โดยแรงดันค่าสูงสุด (systolic blood pressure) และแรงดันค่าต่ำสุด (diastolic blood pressure) มีค่าสูงกว่า 160/95 โรคความดันโลหิตสูง จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมามากมาย คือหลอด เลือดแดงไม่แข็งแรง เลือดไปเลี้ยงไม่สะดวก โดยเฉพาะถ้าเกิด ขึ้นในบริเวณอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ สมอง ไต หรือจอตา ก็ จะส่งผลให้เกิดอันตรายหรือถึงแก่ชีวิตได้ หลักการรักษาโรค ความดันโลหิตสูงคือการควบคุมอาหาร การลดน้ำหนักลงให้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และออกกำลังกายสม่ำเสมอ รวมทั้ง หลีกเลี่ยงความเครียด การดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ อาหารที่ควร จำกัดคืออาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมอยู่มาก เพราะโซเดียมที่ อยู่ในเกลือจะทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลแรงดันของผนังเซลล์ และปริมาณน้ำในร่างกาย อาหารที่มีเกลือโซเดียมมาก ได้แก่ น้ำปลา ซอสปรุงรสต่างๆ อาหารทะเล และยาบางชนิด นอกจาก นี้ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาล และ ไขมันมาก เพราะจะทำให้การควบคุมน้ำหนักเป็นไปได้ยาก โดยน้ำหนักที่เกินมาตรฐานจะทำให้หัวใจทำงานหนักมาก ขึ้นด้วย…

Hypertension. Be careful of salt.

High Blood Pressure Is the most common disease Caused by high pressure inside the arteries at all times The maximum pressure (systolic blood pressure) and the lowest pressure (diastolic blood pressure) is higher than 160/95. Hypertension. Will cause many complications that follow

Meaning that the arteries aren’t strong Inconvenient blood supply Especially if it happens Occurring in important organs such as the heart, brain, kidneys or retina, it can result in danger or death. Principles of treatment High blood pressure is a diet. To lose weight Within the standard And exercise regularly

Also avoid stress, drinking and smoking. Foods that should be limited are foods that contain a lot of salt or sodium. Because of the sodium that In the salt will function to control the pressure balance of the cell wall. And the amount of water in the body Foods that are high in sodium salt include fish sauce, various sauces, seafood, and certain drugs. In addition, people with high blood pressure should avoid foods that are high in sugar and fat because it will make weight management difficult. With an excess weight that will make the heart work harder …

  • โรคเกาต์กับกรดยูริค

โรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีระดับกรดยูริค (uric acid) ในเลือดสูง ร่างกายได้รับกรดยูริคจากอาหาร และจากการ สังเคราะห์ขึ้นในร่างกายโดยการสลายตัวของเซลล์ต่างๆ โดย จะมีอาการปวดที่เกิดจากการอักเสบของบริเวณที่มีการสะสม ของกรดยูริค

โดยเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่อข้อต่อของกระดูก ทำให้ ข้อกระดูกเสื่อม และกระดูกบริเวณนั้นผิดรูปได้ อาหารที่ เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเกาต์จะต้องมีสัดส่วนของสารอาหาร ครบทั้ง 5 หมู่ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นแหล่งของกรดยูริค เช่น เครื่องในสัตว์ ถั่วต่าง ๆ ไข่ปลา ชะอม กะปิ ปลาซาร์ดีนกระป๋อง สัตว์ปีก กุ้งชีแฮ้ หอย น้ำต้มกระดูก ซุปก้อน ปลาขนาดเล็ก เห็ด กระถิน ยีสต์ ปลาอินทรีย์ เป็นต้น

ผู้ที่เป็นโรคเกาต์ควรกิน อาหารที่มีไขมันน้อยลงเพื่อให้น้ำหนักลดลง ถ้ากินไขมันมาก เกินไปจะทำให้ขับถ่ายกรดยูริคได้ไม่ดี แต่อย่างไรก็ดีไม่ควร ได้รับอาหารที่มีพลังงานต่ำจนเกินไป เพราะร่างกายจะมีการ สลายไขมันจากเนื้อเยื่อออกมาใช้ ทำให้มีปริมาณกรดยูริค สะสมเพิ่มขึ้นและขับถ่ายออกจากร่างกายลดลง น้ำตาลและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรงดเพราะมีผลต่อการขับถ่ายกรดยูริคด้วยเช่นกัน…

เรื่องที่50

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com