เรื่องที่49 โปรตีนต่ำเพื่อพยุงโรคไต

เรื่องที่49

เรื่องที่49

  • โปรตีนต่ำเพื่อพยุงโรคไต

ไตทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย แต่ส่วน ใหญ่จากการเผาผลาญของโปรตีน ดังนั้นอาหารที่ทําให้ไตต้องทำงานหนักมากขึ้นในการขับถ่ายของเสีย คือ โปรตีน โรคเกี่ยวกับไตมีอยู่มากมายหลายชนิด แต่โดยสรุปก็คือทำให้ไตไม่ สามารถทำหน้าที่อย่างปกติได้ หลักสำคัญในการรักษาด้วย อาหารคือช่วยให้ไตทํางานน้อยลง เพื่อให้ไตได้มีโอกาสพัก หรือฟื้นตัว และลดการคั่งของของเสีย อาหารที่รับประทาน ควรจะมีปริมาณโปรตีนน้อย แต่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ เพื่อนําไปช่วยเสริมสร้างทดแทนเนื้อเยื่อต่างๆ ที่สูญเสียไป แต่สำหรับผู้ที่เป็นไตวายเรื้อรังจะมีระดับฟอสเฟต ในเลือดสูง จำเป็นต้องงดโปรตีนที่มาจากนม ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ และไข เพราะเป็นอาหารที่มีปริมาณฟอสเฟตสูง เมื่อจำกัด ปริมาณโปรตีนในอาหารแล้ว พลังงานส่วนใหญ่ที่ได้รับจึงมา จากน้ำตาล ไขมัน และแป้งที่มีโปรตีนน้อย เช่น วุ้นเส้น แป้งมัน ข้าวโพด มันสำปะหลัง วัน ลูกชิด สาคู เป็นต้น รวมทั้งจำกัดการได้รับโซเดียม โดยหลีกเลี่ยงสารปรุงรสที่มี เกลือโซเดียมเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้น…

Low protein to support kidney disease

The kidneys excrete waste from the body but mostly from the metabolism of proteins. Therefore, the foods that cause the kidneys to work harder on excretion of waste are proteins. There are many kidney diseases. But in summary, is that the kidneys are not Able to function normally

Key principles in therapy Food is to help the kidneys to work less. To give the kidneys the opportunity to rest or recover and reduce waste congestion Food Should have a small amount of protein But is a high quality protein such as meat, milk, eggs to help replace the lost tissues, but for those with chronic renal failure, high levels of phosphate in the blood

It is necessary to refrain from protein from milk. Beans, beans and waxes because they are foods that have a high phosphate content. Most of the energy received is derived from sugars, fats, and starchy proteins such as vermicelli, corn starch, tapioca, tapioca balls, and sago, as well as limiting sodium intake. By avoiding flavoring that contains Sodium salt is a total component …

  • งั้นอะไรล่ะที่ทำให้เราไม่กลับไปอ้วน

คำตอบของคำถามข้างบนก็คือ เราจะต้องควบคุมน้ำหนัก รักษารูปร่าง โดยอาจจะออกกําลังกาย หรือควบคุมอาหารแบบหลวม ๆ ที่บอกว่าแบบหลวมๆ ก็เพราะเรา สามารถมีความยืดหยุ่นได้มากกว่าตอนที่เราลดน้ำหนัก แต่ก็ เพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้น เพราะหากว่ายืดหยุ่นมากไปก็อาจ จะทำให้เรากลับมาอ้วนได้นั่นเอง

ดังนั้น หากว่าเราอยากจะมีรูปร่างที่ดี เราก็ควรจะควบคุมอาหารและน้ำหนักควบคู่ไปด้วย แม้ว่าเราจะมีรูปร่างดี ตามที่ใจเราต้องการแล้วก็ตาม…

So what prevents us from getting fat?

The answer to the question above is We have to control weight, maintain body shape by exercising. Or a loose diet control, which says loose, because we can be more flexible than when we lose weight, but only a little. Because if it is too flexible, it may Will make us come back fat

So if we want to have a good shape We should also control food and weight. Although we are in good shape Whatever our heart wants …

เรื่องที่49

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com