เรื่องที่47 อาหารกับโรคหลอดเลือดแข็งและคอเลสเตอรอล

เรื่องที่47

เรื่องที่47

  • อาหารกับโรคหลอดเลือดแข็งและคอเลสเตอรอล

ภาวะไขมันในเลือดสูงจะมีผลให้ไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดจนขาดความยืดหยุ่นและอุดตันได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ถ้าเกิดการอุดตันจะทำให้ กล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) และเสียชีวิต อย่างรวดเร็ว ไขมันที่พบว่าเกิดการสะสม คือ คอเลสเตอรอล เพื่อความปลอดภัยองค์การอนามัยโลกได้เสนอให้ควบคุม ปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดให้ต่ำกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร เมื่อคอเลสเตอรอลได้จากอาหาร การควบคุม โดยลดการกินไขมันอิ่มตัว เช่น ไขมันจากสัตว์ ไข่แดง นม น้ำมันพืชบางชนิด เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม เพิ่มปริมาณ อาหารที่มีใยอาหารให้มากขึ้น เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวโอ๊ต เพราะ ใยอาหารจะจับกับคอเลสเตอรอลในลําไส้เล็กทำให้ถูกดูดซึม ได้น้อย …

Diet with arteriosclerosis and cholesterol

Hyperlipidemia can cause fat to adhere to the artery walls to become flexible and clogged, especially the blood vessels that supply the heart. If clogging will cause Myocardial infarction and death quickly

Fat that is found to accumulate is cholesterol. For safety, the World Health Organization proposed to control The amount of cholesterol in the blood to be less than 200 milligrams per 100 milliliters of blood. When cholesterol is obtained from diet, control by reducing the intake of saturated fats such as animal fats, egg yolks, milk, some vegetable oils such as coconut oil, palm oil. up

  • ควบคุมสัดส่วนอาหารต้านโรคอ้วน

น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเกิดจากร่างกายได้รับพลังงาน มากเกินความต้องการ จึงเกิดการสะสมในรูปของไขมัน จน อาจทำให้การทำงานของร่างกายผิดปกติและเกิดโรคแทรกซ้อน ต่างๆ ตามมา เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน ข้ออักเสบ และระบบทางเดินหายใจ การรักษาจะต้องเริ่มจากสาเหตุ คือ ควบคุมปริมาณการกินอาหารให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม และ ออกกำลังกายให้มากขึ้น ในส่วนของอาหารนั้นจำเป็นต้องกิน อาหารให้ครบทุกมื้อ แต่ลดพลังงานลงวันละ 500 แคลอรี จะ สามารถลดน้ำหนักลงได้สัปดาห์ละ 1/2 กิโลกรัม เช่น เปลี่ยน จากกินข้าวมาเป็นผักที่มีใยอาหารสูงเพื่อให้อิ่มนานขึ้น งด อาหารที่มีไขมันมาก เช่น เนื้อติดมัน อาหารทอด และงด อาหารที่มีน้ำตาลสูง อาหารทุกมื้อควรมีปริมาณโปรตีนที่มี คุณภาพอย่างเพียงพอ เช่น ถั่วชนิดต่าง ๆ แทนที่จะเป็นเนื้อ สัตว์ที่มักจะมีไขมันสูง…

Controlling the proportion of food against obesity

Overweight is caused by the body receiving energy.

. Sufficient quality such as different types of nuts instead of meat Animals that are usually high in fat …

เรื่องที่47

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com