เรื่องที่46 ระวังภัย 7 โรคร้าย…ด้วยการกินให้ถูกวิธี

เรื่องที่46

เรื่องที่46

  • ระวังภัย 7 โรคร้าย…ด้วยการกินให้ถูกวิธี

ถ้าคุณเป็นคนกินไม่เลือก ตามใจลิ้นอยู่ร่ำไป เมื่อร่างกายที่อยู่ในภาวะโภชนาการไม่ดีไปนานๆ ก็อาจก่อให้เกิด ปัญหาโรคเรื้อรังต่างๆ ขึ้นตามมาได้ ซึ่งโรคหลักๆ จากอาหาร มีอยู่ไม่มากตามที่เกริ่นไว้แต่ต้น ดังนั้นถ้าสายเสียแล้วที่จะแก้ไข การเลือกวิธีโภชนบำบัด (diet therapy) ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เพื่อให้การรักษาได้ผลอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ร่วมไปกับการรักษาทางการแพทย์….

Be careful of 7 diseases … by eating properly.

If you are a non-eater Indulge in the tongue When the body is in poor nutrition for a long time May cause Chronic disease problems have followed up. There are not many major diseases from food, as mentioned from the beginning. Therefore, if the line is broken, then to fix Choosing a diet therapy method is one that is widely accepted. In order to effectively treat the treatment together with the medical treatment ….

  • เป็นเบาหวานต้องคุมน้ำตาล

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลใน เลือดสูง ทำให้เซลล์ต่าง ๆ ทำงานได้น้อยลง รวมทั้งเกิดความ ผิดปกติในการเผาผลาญสารอาหารด้วย ซึ่งเป็นอันตรายต่อ สุขภาพอย่างมาก เบาหวานสามารถควบคุมได้ด้วยการควบคุม อาหาร ซึ่งสำคัญมากกว่าการรักษาด้วยยา ควรงดเว้นอาหาร ที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลทุกชนิด จำกัดปริมาณผลไม้ และ ธัญพืชต่างๆ รวมทั้งข้าว เพราะจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด รับประทานผักประเภทใบที่มีใยอาหารสูงให้มากขึ้นในปริมาณ ไม่จำกัด เช่น ผักบุ้ง ผักกาดขาว ส่วนอาหารจำพวกโปรตีน ยังสามารถกินได้ปกติ แต่ควรระมัดระวังเรื่องน้ำหนักตัว เพราะจะส่งผลโดยตรงกับอาการของเบาหวาน การคุมอาหารควรทำ ไปพร้อมไปกับการควบคุมน้ำหนักและออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ…

Have diabetes, control sugar

Diabetes is a condition in which the body has high blood sugar levels, causing various cells to function less. Including the occurrence Disorders in the metabolism of nutrients as well Which is harmful Extremely healthy Diabetes can be controlled by diet, which is more important than medication. Should refrain from food That contains all types of sugar Limit the amount of fruits and grains, including rice, because it will affect blood sugar levels. Eat more leafy vegetables that are high in fiber, such as morning glory, Chinese cabbage, and protein foods. Can still eat normally But should be careful about body weight Because it will directly affect the symptoms of diabetes Diet should be done Go along with weight control and exercise regularly …

เรื่องที่46

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com