เรื่องที่45 เลี่ยงรสเค็ม

เรื่องที่45

เรื่องที่45

  • เลี่ยงรสเค็ม

อาหารส่วนใหญ่มีเกลือโซเดียมเป็นองค์ประกอบในปริมาณสูง มีอยู่ในอาหารทั่วไปเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นซอส ปรุงรส น้ำปลา ขนมกรุบกรอบ อาหารหมักดอง อาหารสำเร็จรูป และอาหารที่มีรสเค็มทุกชนิด จึงเป็นไปได้ว่าเรามักจะได้รับ โซเดียมเกินความต้องการของร่างกาย แม้ว่าโซเดียมจะมี ประโยชน์ช่วยควบคุมปริมาณน้ำและความดันเลือดในร่างกาย แต่การได้รับโซเดียมมากเกินไปจะก่อให้เกิดโรคความดันโลหิต สูงได้ โดยในผู้ใหญ่แนะนําว่าควรได้รับประมาณวันละไม่เกิน 1,100 – 3,300 มิลลิกรัม…

Avoid salty

Most foods contain high amounts of sodium salt. Available in almost all general foods Whether as a sauce, fish sauce, crunchy snacks, fermented foods, ready meals And all salty foods Therefore it is possible that we tend to receive Sodium exceeds the needs of the body. Although sodium has Benefits Helps control the amount of water and blood pressure in the body. But getting too much sodium can cause high blood pressure, in adults it is recommended to receive approximately 1,100 – 3,300 milligrams a day  The salty reduction should begin in small increments, gradually changing the taste of the tongue. Which will not make you feel that the food is not tasty And should always keep in mind that “Eat tasteless, extend life”…

  • ปลาที่มีน้ำมันมากกับโรคทางสมอง

ปลานั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะเป็นอาหารที่มี โปรตีนสูง นอกจากนี้ในปลานั้นก็ยังมีไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะไขมันที่เรารู้จักกันดีในนามของโอเมก้า3 และ 6 ซึ่ง เป็นไขมันที่จะช่วยไม่ให้เราเป็นโรคสมองเสื่อม และเป็นโรคอัล ไซเมอร์ ปลาที่แนะนําให้รับประทานเพื่อป้องกันโรคทางสมอง หรือทางประสาทก็ได้แก่ ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาแมคคา เรล ปลาซาร์ดีน เป็นต้น…

Oily fish with brain disease

Fish is beneficial to the body. Because it is a high protein food. In addition, fish also contain essential fats for the body. Especially the fats that we know well as omega 3 and 6 which are fats that will help prevent us from dementia And is a fish Alzheimer’s disease that is recommended to eat to prevent brain disease. Or nervous, such as salmon, tuna, mackerel, sardines, etc. …

เรื่องที่45

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com