เรื่องที่41 เลือกกินอาหารที่หลากหลาย

เรื่องที่41

เรื่องที่41

  • เลือกกินอาหารที่หลากหลาย

เนื่องจากอาหารแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบของสารอาหารไม่เหมือนกัน โดยจะมีปริมาณที่แตกต่างออกไปตามหมวดหมู่ของอาหาร เช่น ส้มจะเป็นแหล่งของวิตามินซี แต่มีวิตามินบี12 อยู่น้อย ในขณะที่ชีสจะมีปริมาณของวิตามินบี12 อยู่มากกว่า การกินอาหารชนิดเดียวกันทุก ๆ วันจะทำให้ร่างกายได้สารอาหารที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะผู้ที่กินมังสวิรัติมีแนวโน้มที่จะขาดโปรตีน วิตามินบี แคลเซียม และธาตุเหล็กได้ง่าย จึงอาจจำเป็นต้องรับประทาน วิตามิน หรืออาหารเสริม ในหนึ่งวันจึงควรเลือกอาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้แก่ ธัญพืช ผัก ผลไม้ นม เนื้อสัตว์ และถั่วตาม ปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละคน…

Choose to eat a variety of foods.

Because each type of food has different nutrients. With different amounts according to the category of food, such as citrus, is a source of vitamin C. But with a little vitamin B12, while cheeses have a higher amount of vitamin B12 Especially those who are vegetarians tend to lack protein, vitamin B, calcium and iron easily. Therefore may need to take vitamins or supplements In one day, should choose 5 foods, including grains, vegetables, fruits, milk, meat and nuts according to the amount that is suitable for each person …

  • คุมปริมาณพลังงานและสัดส่วนสารอาหารในแต่ละวัน

คุณควรเลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่ให้พลังงานต่ำ การหมั่นสังเกตฉลากแสดงปริมาณสารอาหาร ที่เป็นองค์ประกอบในอาหารนั้น ๆ จะทำให้เข้าใจและสามารถ กำหนดสัดส่วนการกินในแต่ละมื้อได้ดีขึ้น โดยเฉลี่ยพลังงานที่ ได้รับในแต่ละวัน 50% ควรมาจาก กลุ่มคาร์โบไฮเดรต ซึ่งควร เน้นอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น ข้าว และธัญพืช ต่าง ๆ อาหารกลุ่มโปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ และถั่วต่างๆ ควร ได้รับประมาณ 15% ส่วนที่เหลือ 35% มาจากไขมันชนิดดี หรือไขมันที่ไม่อิ่มตัว…

Control the amount of energy and nutrient proportion on a daily basis

You should choose to eat foods that are highly nutritious. But provides low energy Regular observation of labels showing the amount of nutrients Which is an element in that food will make it understandable and can better determine the proportion of eating in each meal On average, 50% of the energy received each day should come from carbohydrates.

Which should focus on complex carbohydrates such as rice and various grains. Protein foods such as meat, eggs and beans should receive about 15%. The remaining 35% comes from good fats. Or unsaturated fats …

เรื่องที่41

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com