เรื่องที่38 การทำความสะอาดซอกฟัน ด้วยเส้นใยขัดฟัน

เรื่องที่38

เรื่องที่38

  • การทำความสะอาดซอกฟัน ด้วยเส้นใยขัดฟัน

เนื่องจากการแปรงฟันไม่สามารถทำความสะอาด ทางด้านข้างของฟันได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น จึงต้องใช้เส้นใย ขัดฟันในการทำความสะอาดซอกฟัน โดยทำก่อนการแปรงฟัน มีวิธีการทำความสะอาดดังนี้

ใช้เส้นใยขัดฟันยาวประมาณ 1 ฟุต พันเส้นใยที่นิ้ว กลางของมือทั้งสอง ให้เหลือความยาว ระหว่างนิ้วกลางทั้งสอง ประมาณ 4-5 นิ้ว ในฟันบนให้ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ ส่วน ฟันล่างให้ใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้าง ช่วยบังคับทิศทาง ที่จะทำความสะอาดซอกฟัน ค่อย ๆ เคลื่อนเส้นใยผ่านซอกฟัน ห้ามกด เส้นใยผ่านซอกฟันลงไปแรงๆ เพราะจะผ่านลงไปบาดเหงือกได้ เมื่อเส้นใยผ่านลงไปอยู่ในซอกฟันแล้ว ให้เส้นใยโอบฟันครึ่งซี่ แนบกับคอฟัน และลงไปในซอก ระหว่างฟันกับเหงือก โดยไม่ บาดเหงือกและไม่รู้สึกเจ็บ แล้วขยับขึ้นลง จากแนวเหงือกขึ้น หรือลง ไปด้านบดเคี้ยวประมาณ 4-5 ครั้ง โดยทำเช่นนี้ ทั้ง ฟันที่อยู่ด้านหน้า และฟันที่อยู่ด้านหลัง ของซอกฟันเดียวกัน ในฟันหลัง และทำฟันที่อยู่ด้านซ้าย และฟันที่อยู่ด้านขวา ของซอกฟันเดียวกันในฟันหน้า ทําเช่นนี้ให้ครบทุกซอกฟัน รวม ทั้งด้านในสุดของฟันซี่สุดท้ายด้วย…

Cleaning the teeth With dental floss

Because brushing cannot clean The side of the tooth is complete, so the fibers must be used. Dental polishing to clean teeth By doing before brushing teeth There are cleaning methods as follows.

Use a fiber to scrub about 1 foot, a thousand fibers in the finger. The middle of both hands To the length Between the two middle fingers, about 4-5 inches in the upper teeth, use the thumb and index finger for the lower teeth, use both index fingers Help direction To clean the teeth, gently move the fibers through the teeth

Do not press the fibers through the teeth. Because it will pass down to the gum When the fibers pass in the teeth Allowing the fibers to hold half the teeth attached to the neck, teeth and into the nook between the teeth and the gums, without causing any gums and not feeling hurt. Then move up and down From the gum line up or down, chewing about 4-5 times. By doing this, both the front teeth And the teeth in the back Of the same teeth in the back teeth and the left teeth And the teeth on the right Of the same teeth in the front teeth Do this for every tooth, including the end of the last tooth …

  • เส้นเลือดขอด

อาการเส้นเลือดขอดหรือ Varicose vein เกิดจากความผิดปกติของลิ้น และผนังหลอดเลือดดำ ทั้งนี้ปกติเวลา ที่เรายืน แรงโน้มถ่วงของโลกจะดึงดูดเลือดในเส้นเลือดให้ลงไปสู่สนามแม่เหล็กโลก ทำให้เลือดที่ขามีแรงดันในผนังเส้นเลือด มากกว่าเลือดที่อยู่ส่วนบนของร่างกาย หากมีการอุดตันของ ลิ้นในหลอดเลือดดำ หรือมีการอักเสบที่ผนังหลอดเลือดดำ ร่วมด้วย ก็จะยิ่งทำให้เลือดคั่งอยู่ในหลอดเลือดส่วนปลาย จึง ทําให้ผนังหลอดเลือดดำที่ชั้นใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัวแบบ ผิดปกติ กลายเป็นเส้นเลือดขอดตามมา

คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับผู้เป็นเส้นเลือดขอดในระยะ เริ่มแรก

ไม่ควรยืนหรือนั่งเฉยๆ เป็นเวลานาน เพราะจะทำให้แรงดันในเส้นเลือดดำสูงขึ้น จนเกิดอาการเจ็บที่บริเวณ เส้นเลือดขอดได้ ควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ เพื่อให้ร่างกาย ได้มีโอกาสส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

หาเวลาออกกำลังกายตามสภาพอาย เช่น เต้นแอโรบิค เล่นโยคะ การเดิน เป็นต้น เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อ ช่วยให้ลิ้นของเส้นเลือดดำมีการเปิดปิดได้สะดวก และระบบ เลือดในร่างกายมีการหมุนเวียนที่ดีขึ้น

หลีกเลี่ยงการสวมสเตย์หรือเสื้อผ้าที่รัดติ้ว เพราะจะยิ่ง ทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือด และลิ้นของเส้นเลือดดำ ทำงานลำบากขึ้น

พยายามนอนยกขาให้สูงกว่าระดับหัวใจ โดยใช้หมอนหนุนบริเวณปลายเท้า หรือใต้หัวเข่า ซึ่งจะช่วยให้เลือดหมุนเวียน ได้ดีขึ้น และลดอาการปวด และทำให้ลักษณะของเส้นเลือดขอด มีขนาดเล็กลง เป็นต้น

เรื่องที่38

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com