เรื่องที่33 บริหารดวงตา

เรื่องที่33

เรื่องที่33

  • บริหารดวงตา

เคลื่อนไหวดวงตาบ่อย ๆ ให้มองไกล-มองใกล้ มองข้างนอก-มองข้างใน มองลง-มองล่าง หลีกเลี่ยงการมองอะไรนานๆ โดยเฉพาะคนที่ทำงานคอมพิวเตอร์ ควรพักสายตาด้วยการมองไกลอย่างน้อยทุกชั่วโมง….

Eye management

Eye movements often to look far – look closely Looking outside – looking inside Looking down – looking down Avoid looking at anything for a long time. Especially those who work on computers Should rest your eyes by looking far away, at least every hour ….

 

  • วัยนำหน้าเลข 2

จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มวัย และร่างกายมีการพัฒนาการเติบโตเต็มที่ จึงมีพลังงานอย่างเหลือล้น เป็นวัยที่กระฉับกระเฉง เคลื่อนไหวและทำกิจกรรมเยอะ ทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ใช้พลังงานมากกว่าวัยอื่นๆ คนอายุ 20 อัพ ควรทานอาหารหลากหลายให้เกิดความสมดุล อาหารสุขภาพที่เหมาะสมกับคนวัยนี้ คืออาหารประเภทเนื้อสัตว์และถั่วต่างๆ ซึ่งให้โปรตีนสูงรองมาก็เป็นข้าวและแป้ง เน้นการเสริมสร้างพลังงาน ตามมาด้วยผักผลไม้ และนมกับแคลเซียม…

Ages leading to number 2

Will be a young adult And the body is fully developed Therefore has plenty of energy Is an active age Moving and doing a lot of activities Make the body burn more energy than other ages. People aged 20 up should eat a variety of foods to balance. Healthy food suitable for people of this age Which are meat and bean foods Which is high in protein, followed by rice and flour Focus on energy enhancement Followed by fruits and vegetables And milk and calcium …

Abstain from meat such as beef, pork, chicken because it is difficult to digest. The intestines must work hard.

If you want to eat meat Should help the bowel by chewing thoroughly, chewing more thoroughly, the better Will ease the burden of the intestines

Drink ginger juice with warm honey or plain warm water + honey or if nothing at all. 1 cup of plain warm water

When sleeping, make the abdomen and soles of the feet warm by covering the cloth.

The supper should be a light meal such as vegetables, fruits, milk, eggs, and fish.

เรื่องที่33

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com