เรื่องที่25 นักดื่มอย่าลืมรับประทานตับ

เรื่องที่25

เรื่องที่25

  • นักดื่มอย่าลืมรับประทานตับ

ในตับนั้นมีวิตามินและแร่ธาตุสำคัญๆ มากมายมหาศาลคุณสามารถรับประทานตับสัตว์ได้ทุกมื้อหรือทุกวันดดยไม่ได้รับพิษภัยใดๆ จากการรับประทานมากๆ โดยเฉพาะ ถ้าคุณชอบดื่มเหล้า ดื่มเบียร์ หรือ ไวน์ ร่างกายของคุณยิ่งต้องการวิตามินบี 6 และวิตามินบี 1 เำพทาอช่วยลดไขมันในตับ ช่วยทำหน้าที่ดูดซึมโปรตีนและไขมัน และช่วยดูแลระบบประสาท ตับมีวิตามินบี6 และ บี1 ส่วนแหล่งอาหารอื่นๆ ที่มีวิตามิน 2 ชนิด นี้ได้แก่ รำข้าว ถั่วหมัก ถั่วแระ เต้าหู้ กระเทียม สาหร่ายทะเล งา ปลา นม ไข่ ข้าวฏโพด

Drinkers do not forget to eat the liver.

In the liver, there are important vitamins and minerals. You can eat the animal liver every meal or every day without any harm. From eating a lot, especially if you like drinking beer, drinking beer or wine. Your body needs more vitamin B6 and vitamin B1. It helps reduce fat in the liver. Helps to absorb protein and fat And helps to maintain the nervous system The liver contains vitamin B6 and B1. Other food sources that contain 2 types of vitamins include rice bran, beans, fermented soybeans, tofu, garlic, seaweed, sesame, fish, milk, and rice.

  • เคลื่นไหวข้อทุกข้อ

ร่างกายคนถ้าอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆ โดยไม่เคลื่อนไหว หรืออยู่ในท่าท่ข้อใดข้อหนึ่งหยุดนิ่งนนานๆ จะทำให้เกิดโรคง่ายๆ เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อผิดปกติ ขาดความยืดหยุ่น ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย จึงต้องสร้างสมดุลของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ตรงข้ามกันโดยเคลื่อนไหวข้อต่างๆสม่ำเสมอ

All the slip

If the body is in a position for a long time Without moving Or in one of the positions stops for a long time Will cause a simple disease The contraction of abnormal muscles Lack of flexibility Causing injury easily Therefore having to create a balance of muscles that act opposite each other by moving various movements regularly

เรื่องที่25

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com