เรื่องที่7 คุณแม่คนใหม่ไม่ควรแตะต้องบุหรี่ และแอลกอฮอล์

เรื่องที่7

เรื่องที่7

  • คุณแม่คนใหม่ไม่ควรแตะต้องบุหรี่ และแอลกอฮอล์

เมื่อคุณผู้หญิงตั้งครรภ์แล้ว การเตรียมตัวเป็นคุณแม่ คนใหม่ที่ควรกระทำเป็นอันดับแรกก็คือ เลิกสูบบุหรี่ และเลิก ดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด คุณรู้ ไหมว่าลูกน้องที่เกิดมาจากคุณแม่ผู้สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ นั้นจะมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่าปกติ นอกจากนั้นยังมีผลกระทบ ถึงพฤติกรรมในเวลาต่อมา เช่น จะเป็นเด็กที่ตื่นตกใจง่าย เวลา ร้องไห้ก็จะมีเสียงสั่นและแหลม การขยับแขนขาค่อนข้างรุนแรง กว่าในระดับปกติ…

New mothers should not touch cigarettes and alcohol.

When the woman is pregnant Preparing to be a mother The new person who should act first is Stop smoking and quit drinking alcohol, beer, wine, alcoholic beverages of all kinds. Did you know that followers born from mothers who smoke and drink alcohol? That will have less weight than normal In addition, there is an impact. To behave at a later time, such as being a child who is easily alarmed when crying, will have a shaking and pointed voice The movement of the limbs is quite severe. Than at the normal level …

  • กินวิตามินซี ห่างไกลอาการเลือดออกตามไรฟัน

ถ้าช่วงใดที่คุณพบว่ามีเลือดออกตามไรฟันในขณะ แปรงฟัน ตอนเช้าหรือก่อนนอน หรือบางครั้งก็มีเลือดออกมา ตามไรฟัน ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้อยู่ในช่วงแปรงฟัน คุณจะต้อง ตระหนักทันทีว่าร่างกายขาดวิตามินซีแล้วในช่วงนั้น การเติม วิตามินซีให้ร่างกายอย่างพอเพียงนั้นก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่า คนเราต้องการวิตามินซีมากน้อยเท่าใดในแต่ละวัน สำหรับ วัยผู้ใหญ่ควรได้วิตามินซีวันละ 40 มิลลิกรัม เด็ก ๆ ต้องการ วิตามินซีประมาณ 30 มิลลิกรัม คนเราจะต้องกินอาหารที่มี วิตามินซีให้พอเพียงทุก ๆ วัน เพราะวิตามินซีจะไม่ได้ถูก ร่างกายเก็บสะสมไว้ แต่จะขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะ ถ้าคน เรากินวิตามินซีมากเกินกว่าที่ร่างกายจะนำไปใช้ ดังนั้นคุณ ต้องกินวิตามินซีทุก ๆ วัน ไม่ใช่กินวันนี้มาก ๆ เมื่อวันอื่น ๆ ด้วย เพราะไม่ว่าจะกินมากอย่างไรร่างกายก็ดูดซึมไปไม่หมดแน่ แต่ การกินวิตามินซีมาก ๆ นั้นไม่มีอันตรายใด ๆ ต่อร่างกาย ยิ่งจะ มีประโยชน์ด้วยสำหรับการขับถ่าย โดยเฉพาะถ้าคุณกิน วิตามินซีจากแหล่งอาหารอย่างผักและผลไม้

ถ้าคุณรับประทานมะม่วงดิบ 100 กรัม ก็จะได้วิตามินซี ประมาณ 60 มิลลิกรัมอย่างสบายๆ

Eat vitamin C far away from scurvy.
If at any time you find scurvy while brushing your teeth in the morning or before bedtime Or sometimes with bleeding from the teeth, while still not in the process of brushing teeth that How much vitamin C do we need each day for adults should get 40 mg of vitamin C per day? Children need about 30 mg of vitamin C. Vitamin C is sufficient every day because vitamin C is not cheap. Body collected But will excrete out of urine if people eat too much vitamin C than the body will use It is not absorbed completely, but eating vitamin C is not harmful to the body, it is also useful for excretion. Especially if you eat Vitamin C from food sources such as fruits and vegetables

If you eat 100 grams of raw mango, you will get about 60 mg of vitamin C comfortably.

เรื่องที่7

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com