เรื่องที่1 อาหารเช้าคือมื้อที่สำคัญที่สุด

เรื่องที่1

เรื่องที่1

อาหารเช้าคือมื้อที่สำคัญที่สุด

ในสังคมปัจจุบันนี้เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ที่คนส่วนใหญ่ มิได้ให้ความสำคัญกับอาหารเช้า เนื่องจากต้องเร่งรีบแข่งกับ เวลาเพื่อไปเรียนหรือไปทำงาน คนไทยเราจะให้ความสำคัญ กับอาหารเย็น เน้นว่าเป็นมื้อที่ต้องรับประทานอาหารหนักๆ มากกว่ามื้อกลางวัน ส่วนมื้อเช้านั้นบางคนข้ามไปเลย บางคน ก็ดื่มกาแฟเพียง 1 ถ้วยเท่านั้น

สังเกตให้ดีจะพบว่าคุณจะรู้สึก ไม่สดชื่นกระปรี้กระเปร่าถ้ามื้อเช้าคุณไม่ได้ให้สารอาหารที่ ร่างกายต้องการ คืออาหารโปรตีนสูงและไขมันอย่างพอเพียง อาหารเช้าที่หนักเกินไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ร่างกายต้องการ เพียงสารอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณไม่มากนัก เพื่อที่คุณจะได้มีกำลังวังชา สมองปลอดโปร่ง กระปรี้กระเปร่า พลังงานจะ อยู่ในร่างกายคุณเป็นเวลานานและทำให้คุณไม่หิวบ่อยถ้าได้ รับประทานอาหารเช้าที่ดี อาหารเย็นไม่ควรเป็นมื้อหนัก สําหรับคุณ เพราะคุณอาจยังไม่รู้สึกหิวในมื้อเช้า

กินผลไม้ให้ถูกเวลา

สารหลายชนิดที่พบในผลไม้มีส่วนช่วยลดความเสี่ยง ของการเกิดโรคหัวใจและหัวใจวายได้ โดยช่วยป้องกันไม่ให้ เลือดจับตัวหนาจนไปอุดตันในหลอดเลือด นอกจากนี้ร่างกาย จะใช้เวลาในการย่อยและดูดซึมสารอาหารจากผลไม้ไปใช้ใน ร่างกายเพียง 20-30 นาทีเท่านั้น แถมยังใช้พลังงานสําหรับ การย่อยน้อยมาก (โดยเฉพาะผลไม้ที่มีน้ำมาก เช่น ส้ม องุ่น ในขณะที่หากเป็นกล้วย ทุเรียน อินทผลัม ซึ่งมีน้ำน้อย จะใช้ เวลาย่อยนานขึ้น) ซึ่งต่างกับการกินอาหารชนิดอื่น เช่น ข้าวเนื้อ สัตว์ ฯลฯ จะต้องใช้พลังงานในการย่อยอย่างสูง ใช้เวลานาน ตั้งแต่ชั่วโมงครึ่ง ถึง 4 ชั่วโมง หรือหากกินอาหารหลายๆ อย่าง พร้อมกัน เช่น เนื้อสัตว์ แป้ง ในปริมาณมากๆ อาจใช้เวลาย่อยนานถึง 8 ชั่วโมง ใช้พลังงานไปกับการย่อยเต็มที่ ผลก็คือ ทำให้เรารู้สึกเพลีย ง่วงเหงาหาวนอนหลังอาหารมื้อนั้น ซึ่ง อาการนี้จะไม่เกิดเลยหลังจากที่เรากินผลไม้เข้าไป

ร่างกายจะใช้ประโยชน์จากผลไม้สูงสุดต่อเมื่อคนนั้น ต้องกินผลไม้อย่างถูกวิธี คือการกินผลไม้ขณะที่ท้องว่าง ไม่ ควรกินผลไม้พร้อมกับหรือหลังอาหารอื่นๆ หรือหากกินผลไม้ แล้วจะกินอาหารอื่นตาม ก็ควรรอเวลาอย่างน้อย 20-30 นาที เพื่อให้ผลไม้ที่กินเข้าไปตกสู่ลำไส้เล็กและดูดซึมสารอาหาร จากผลไม้เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่ การห้ามกินผลไม้หลัง )

อาหารนั้นเพราะเมื่ออาหารตกถึงกระเพาะจะใช้เวลาย่อย ประมาณ 4 ชั่วโมง หากกินผลไม้ตามลงไปแทนที่จะผ่านไปยัง ลําไส้เล็กได้เลย ก็จะต้องถูกขัดขวางจากอาหารที่รอการย่อย เหล่านั้น ระหว่างนี้ทั้งอาหารและผลไม้ที่ผสมกันในกระเพาะ จึงอาจทําให้เกิดการหมักบูด เกิดแก๊ส ซึ่งมีผลให้เกิดอาการแน่น จุกเสียดหรือไม่สบายท้องได้ ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ดร.เฮอร์เบิร์ต เอ็ม. เชลตัน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโภชนาการของ สหรัฐฯ ที่เน้นว่าคุณค่าของผลไม้จะให้ประโยชน์กับเราเต็มที่ เมื่อกินขณะท้องว่าง แต่หากใครที่กินผลไม้ไม่ถูกวิธี แต่ไม่รู้สึก แย่อะไร ก็แสดงว่าร่างกายคุณปรับตัวได้ดี แต่ก็น่าเสียดายที่ จะไม่ได้รับคุณค่าของผลไม้เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น

Breakfast is the most important meal.

In today’s society, almost 80 percent that most people Not paying attention to breakfast Because of the need to rush with Time to go to study or work Thai people will focus on dinner, emphasizing that it is a meal that needs to eat heavy food. More than lunch As for the breakfast, some people skip it. Some people only drink 1 cup of coffee.

Observe well, will find that you will feel Not refreshing. If your breakfast doesn’t provide nutrients Body needs Is a high protein food and sufficient fat Breakfast that is too heavy is wrong. Body needs Only a full amount of nutrients So that you will have strength Clear mind Energetic, energy will stay in your body for a long time and make you unhappy often if possible. Have a good breakfast Dinner should not be a heavy meal for you because you may not feel hungry at breakfast.

Eat the right fruit at the right time.

เรื่องที่1

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : shamwaritownhouse.com